Užitečné info

Lékařská služba první pomoci pro dospělé
Městská poliklinika Praha (dříve Studentský zdravotní ústav Praha)

Spálená 12, Praha 1

pondělí – pátek: 19.00 – 07.00
sobota, neděle, svátky: nepřetržitě

telefon 222 924 295

web: ZDE

Lékařská služba první pomoci pro děti
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Klinika dětského a dorostového lékařství

Ke Karlovu 2, Praha 2

pondělí – pátek: 19.00 – 06.00
sobota, neděle, svátky: nepřetržitě

telefon 224 967 777

web: ZDE

Zubní pohotovost pro dospělé
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze – vchod AB, Stomatologická klinika VFN a 1. LF UK

U Nemocnice2, Praha 2

pondělí – pátek: 19.00 – 06.00
sobota, neděle, svátky: nepřetržitě

telefon 224 962 723

web: ZDE

Pohotovostní lékárna u sv. Ludmily

Belgická 238/37, Praha 2

pondělí – pátek: 7.00 – 20.00
VÝDEJNÍ OKÉNKO: nepřetržitě

telefon 222 513 396
e-mail: lekbelgicka1@quick.cz

web: ZDE

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
pečovatelské služby, odlehčovací služby (pobytové a terénní), pobytové služby v domově pro seniory, domácí ošetřovatelská péče

Máchova 14, Praha 2

pečovatelská služba: tel. 222 513 321
home care: tel. 222 513 244
sociálně-ošetřovatelská lůžka: tel. 222 513 244
domov seniorů (J. Masaryka 34, Praha): tel. 224 254 406
zařízení pro péči o děti do 3 let (Londýnská 16, Praha): tel. 222 515 572

e-mail: info@cssp2.cz
web: www.cssp2.cz

telefon 222 514 275